Treningstider

Treningstider i koronatid
Fitnessboksing for damer Parti-1: mandager kl. 18.00 – kl. 19.15
Fitnessboksing for damer Parti-2: mandager kl. 19.30 – kl. 20.45
Bokseskole parti- 1:  tirsdager/torsdager kl. 16.00 – kl. 17.10
Bokseskole parti-2:  tirsdager/torsdager kl.  17.20 – kl. 18.30
Mosjonisten parti-1: tirsdager/torsdager kl. 18.45 – kl. 20.00
Mosjonisten parti 2: tirsdager/torsdager kl. 20.15 – kl. 21.30
Live online-trening: tirsdager/torsdager kl. 18.30 – kl. 20.00
Treningstider når koronatiden er over
Fitnessboksing Damer mandager kl. 19.00-20.30
Mosjonisten1 (de erfarne over 18 år) tirsdager/torsdager kl. 18.15-19.45
Mosjonisten2 (nybegynnere over 18 år) tirsdager/torsdager kl. 19.45-21.15
Bokseskole (for de under 18 år) tirsdager/torsdager kl. 16.45-18.15
Rock Steady Boxing Gr 1 (for de med parkinson) tirs/tors kl. 15.15 – 17.15
Rock Steady Boxing Gr 2 (for de med parkinson) tirs/tors kl. 13.30 – 15.15
Mer info om Rock Steady Boxing finner du her: www.rocksteadyboxing.no
Treningstider-OBK-2018