Innmelding

NB! Du trenger ikke registrere deg her for å ta en gratis prøvetime. Dersom du ønsker en gratis prøvetime kan du bare møte opp hos oss i Jordalgata 12.

Alle som melder seg inn som medlem i Oslo Bokseklubb ved å sende en søknad om medlemskap (som under) vil motta en regning (basert på hvilken gruppe man velger) i løpet av noen dager.

For å bli medlem i Oslo Bokseklubb må man søke om medlemskap ved å registrere seg som medlem i Norges Idrettsforbunds fagsystem.
Du vil få tilsendt betalingsinformasjon på e-post etter registreringen, så sørg for at e-postadressen din er korrekt skrevet!
Alle medlemmer må ha et godkjent medlemskort!
Innmelding: https://medlemskap.nif.no/21188

For alle medlemmer i Oslo Bokseklubbs Mosjonisten (de over 18 år) og Bokseskolen (de under 18 år) er det 2 måneders oppsigelsestid.
NB! Dette godtas ved å registrere seg i fagsystemet!

Pris
Mosjonisten kr 329,-/måned
Bokseskole kr 150,-/måned

Mosjonisten har 6 måneder bindingstid. NB! Medlemskapet fortsetter automatisk etter bindingstiden inntil oppsigelse mottas skriftlig (på email). Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den andre hele kalendermåneden etter oppsigelsestidens utløp (2 mnd). Eks. ved innlevering av oppsigelse i oktober utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 20. desember.